“Когенераторите, с които ще произвеждаме енергия от природен газ ще бъдат
включени в работен режим още тази година.“, заяви инж. Севдалин Желев, директор на
„Топлофикация Русе“. По думите му в въвеждането на природен газ, ще се намали
количеството на използваните въглища, с което ще се подобрят екологичните
параметри. По план извън отоплителния сезон ще се работи единствено на природен
газ. Според инж. Желев преходът от твърди изкопаеми горива към природен газ ще
отбележи важен принос към изпълнение на целите за създаване на нисковъглеродно
производство на енергия.

По думите на инж. Желев преди да включат в работен режим съоръженията, те
ще преминат всички необходими тестови изпитания.

Изпълнителният директор на дружеството посочи, че ще инвестират в
производство на енергия и от биогаз. "В дългосрочен план имаме намерение да вложим


допълнителни средства и в комбинираното производство на енергия. С реализирането
на зелените проекти "Топлофикация Русе" ще бъде още по-модерното предприятие,

което осигурява изцяло екологично отопление за крайните потребители. Приоритет за
нас остават и инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в цялото
предприятие.", заяви инж. Желев.

Инж. Севдалин Желев подчерта, че днес повече от всякога бизнесът е длъжен да
мисли екологично. Той увери, че ще продължават да инвестират в екологични проекти.

Инж.Желев изрази надежда отоплителен сезон 2022/2023 г. да премине успешно
и да осигурят качествено отопление и топла вода на своите клиенти .