Здравейте, инж. Желев кога възнамерявате да пуснете отоплението в гр. Русе?

Здравейте! Поради трайното застудяване, което се очаква, планираме от 30.10.2019 година да стартираме поетапно включване на отоплението. Надяваме се предстоящия отоплителен сезон да бъде успешен за нас!

Какво трябва да направят абонатите Ви?

Препоръчително е да отворят вентилите на радиаторите си, за да може инсталациите да се обезвъдушат и да функционират нормално.

Обявихте, че възнамерявате да направите проустройство на  Блок № 4 и той да работи на природен газ, нали така?

Да, точно така! Планираме 4ти блок да премине изцяло на природен газ като основно гориво. 

Защо взехте решение да използвате природния газ като алтернативно гориво?

Необходимо е енергийният ни микс да се разнообрази. Основното ни гориво е много скъпо и отделно с нарастващите цени на въглеродните емисии, работата ни става по-трудна. Освен това за нас е важно да работим в унисон с европейското законодателството, чиито цели са свързани с подобряване на екологията на предприятията, произвеждащи електрическа енергия от въглища.

В последно време се заговори за Вашите планове за оползотворяване на отпадъци? До къде стигнахте с тях?

Наскоро обявихме, че за момента се отказваме от плана за оползотворяване на РДФ. 

 Желанието ни е в съоръженията да можем да изгаряме само биомаса. Това попринцип е най-екологичното гориво, което е подходящо за използване в централи като нашата. То притежава нулеви вредни емисии и се очаква чрез внедряването му значително да подобрим екологията на дружеството.

Май имате доста планове за реконструкции? Това ли са всички?

Подали сме инвестиционни намерения за изграждането на слънчеви колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток”, както и изграждане на Инсталация за очистване на димни газове, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора, извеждайки изходящите газове през Комин № 1.