Кои специализирани институции се предвижда да бъдат закрити в рамките на проекта?

Интервю с Димитър Арнаудов, Ръководител на Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания“ Част I

Във връзка с изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, и в рамките на Проекта, предстои закриване на специализирани институции за пълнолетни лица с психични разстройства (ДПЛПР) и пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) на територията на Република България, изброени по-долу:

ДПЛПР:

 1. Община Струмяни - с. Раздол;
 2. Община Малко Търново - с. Заберново;
 3. Община Дряново - с. Радовци;
 4. Община Своге - Местност „Свражен“, гара Лакатник;
 5. Община Тополовград - с. Радовец;

ДПЛУИ:

 1. Община Велико Търново - с. Пчелище;
 2. Община Кюстендил - с. Преколница;
 3. Столична община - с. Подгумер;
 4. Община Шумен - с. Лозево.

Предвид големия капацитет на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Община Сливен, местност "Качулка" – 240, в рамките на проекта е предвидено същия да бъде намален с 80 места.

Колко от тях са закрити към момента?

Закрити са три специализирани институции – ДПЛУИ – с. Преколница, общ. Кюстендил, ДПЛПР – с. Заберново, общ. Малко Търново и ДПЛПР – с. Раздол, общ. Струмяни. Стартирана е процедура по закриване на още два дома – ДПЛПР – г. Лакатник, общ. Своге и ДПЛПР – Дряново.

Колко центрове за социални грижи се предвижда да бъдат изградени по проекта?

С цел осигуряване на възможност за настаняване (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост) в среда, близка до семейната, на територията на седемнадесет области в Република България, е планирано по Етап на 2 на Проекта (АСП не е бенефициент по етап 2) да бъдат изградени и въведени в експлоатация 29 услуги за лица с психични разстройства и 22 – за лица с умствена изостаналост.

Колко от тях вече функционират и какъв е броят на настанените в тях лица?

От предвидените за разкриване, към настоящия момент функционират само 21 услуги за психични разстройства и 8 за умствена изостаналост, като всички са с капацитет от по 15 места. Същите са следните:

Центрове за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства

 • с. Каменица, община Струмяни – 4 бр.;
 • гр. Дряново – 7 бр.
 • гр. Ловеч – 1 бр.;
 • местност „Свражен“, гара Лакатник, общ. Своге – 3 бр.;
 • гр. Русе – 1 бр.;
 • с. Съединение, община Търговище – 1 бр.;
 • гр. Враца – 1 бр.;
 • гр. Хасково – 1 бр.;
 • с. Айдемир, община Силистра – 1 бр.;
 • гр. Сливен – 1 бр.

Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост

 • гр. Малко Търново – 1 р.;
 • с. Вратца, община Кюстендил – 3 бр.;
 • гр. Сливен – 1 бр.;
 • гр. Враца – 1 бр.;
 • с. Имренчево, община Велики Преслав;
 • с. Памукчии, община Нови Пазар.

Какви са разликите в условията на живот, които новите социални услуги предоставят, как се подготвя персонала и какви са новите проблеми, с които се сблъскват, можете да прочетете в трета част на интервюто.