Представителите на общини и институции на територията на област Добрич представиха готовността си за работа при зимни условия. Това стана днес на заседание на Щаба за изпълнение на Областния план за защита при бедствия.

Част от общините в областта докладваха, че са пред подписване на договори за зимна поддръжка, а други – че предстои да бъде финализирана процедурата по избор на изпълнител по обществена поръчка. В заседанието не участваха представители на общините Шабла и Тервел.

Ръководителят на сектор „Пътна полиция“ Жулиян Минев заяви, че при затваряне на участъци поради усложнена зимна обстановка е нужно своевременно да бъдат доставяни знаци за сигнализация. Директорът на РД ПБЗН Дарин Димитров се обърна с апел към общините в населените места да има определени пунктове, където биха могли да бъдат настанявани хора при зимна обстановка и да им е осигурена топла напитка и храна.

Началникът на Областно пътно управление Георги Стратиев информира, че договорът за поддържка на републиканската пътна мрежа /РПМ/ на територията на областта с дължина 803 км, е изтекъл. „Имаме споразумение с изпълнителя – ДЗЗД „Понт“, че ще извършват поддържка на пътищата – първи, втори и трети клас от РПМ, до избора на нов изпълнител”, увери Г. Стратиев. Той съобщи, че са определени най-критичните участъци – 92 на брой, с обща дължина от 42 км. На най-критичните точки от РПМ при зимни условия и тази година ще бъдат монтирани снегозащитни мрежи и съоръжения – с дължина общо около 10 км.

До края на месец ноември се очаква да бъде опреснена пътната маркировка по второкласните пътища Добрич – Балчик, Добрич – Силистра, Генерал Тошево – Кардам и третокласния Карапелит – Кочмар.

На 30 и 31 октомври ще бъде извършена проверка на техниката за зимно почистване на републиканската пътна мрежа в област Добрич.

Доставчиците на електроенергия и газ заявиха готовност за работа при зимни условия с профилактирани съоръжения.

Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ д-р Огнян Господинов обърна внимание на представителите на общини да бъдат предупредени кметовете и кметските на населени места за осигурен достъп до домовете на родилки с термин през зимните месеци, за да могат да стигат автомобилите на ЦСМП.