В презентационната зала на ПГРТО в Плевен и с любезното съдействие на домакините, в края на месец ноември беше изградена Инсталация за преживяване за насърчаване на дигитална компетентност, която  Сдружение „Учебна работилница Европа“ реализира по проект: "Cyber-Bubble" (Кибер балон) - Кампания за повишаване на осведомеността и насърчаване на дигиталните умения в образованието за възрастни по Програма Еразъм +.

Координатор на проекта е Фондация „Медийна и онлайн зависимост“ – Германия, а партньорите са Сдружение „Учебна работилница Европа“, Плевен, България и EDUCOMMART, Гърция.

Нека припомним, че проект „Cyber Bubble“ (Кибер балон) цели да популяризира ключови аспекти на дигиталната грамотност. Той акцентира върху обработката на данни и информационни източници, така че да могат да бъдат идентифицирани фалшивите новини и потребителите да бъдат чувствителни към тяхното поведение при употреба и боравене със собствени и чужди данни.

Основната цел на проекта е да повиши осведомеността и да образова възрастните за степента на тяхната дигитална компетентност. Дигиталните умения се считат за централно ключово умение за учене през целия живот и в допълнение към знанията и практическите умения, това включва безопасното и обмислено боравене с цифрови медии, споделя Пенка Спасова, координатор на проекта за България.

През тази и другата седмица ще бъдат проведени редица работни семинари с различни възрастови групи, като първите участници са от ПГРТО-Плевен. Младите хора дискутират, изразяват мнение и споделят опит по различни важни теми, свързани с поведението в дигиталното пространство: кибертормоз, социални медии, защита на данните, фалшиви новини, реч на омразата и др.

Такива инсталации за преживяване са изградени в три европейски града (Хамбург, Атина и Плевен), а посетителите са хора от различни възрастни, които използват интернет и мултипликатори в образованието за възрастни.  

Съществуващ работен материал от интердисциплинарни семинари по темите за фалшивите новини и защитата на данните е адаптиран за конкретната държава и се предоставя за ползване като образователен ресурс, добави г-жа Спасова.

Проектът приключва в края на месец януари, но партньорите са мотивирани да кандидатстват за финансиране с ново проектно предложение като разширят темите и ги адаптират и на други европейски езици.