Кръгла маса на тема „Местно развитие и иновативни практики на миграция, мобилност, интеграция и включване“ организират от 14.30 ч. днес в Културния център в Харманли.

Тя е част от европейския проект MATILDE и целта е да анализира иновативни и добри практики на включване, интеграция и динамизиране на местното и регионално развитие чрез усилията на гражданите, мигрантите и бежанците, училищата, читалищата, бизнеса и гражданския сектор. Ще бъдат формулирани препоръки за оптимизиране приноса и ролята на интеркултурните фактори за местното развитие.


Във форума ще участват областният управител на Хасково Катя Панева, ръководителят на българския екип на MATILDE проф. Анна Кръстева, представители на РПЦ Харманли, ДАБ, училища, кметове на населени места, НПО, бизнес и медии.


След кръглата маса Хайри Хамдан и Светлана Николова, носители на множество национални и международни награди, ще представят „Поезията – мост между културите“. Ще бъде открита и фотографска изложба „Лицата на разнообразието“ на Иван Атанасов (Sakarnews) и Ванина Нинова (MATILDE).


Програмата ще продължи и на 15 април с инициативата „Интеркултурни градини като зелени мостове“, исторически разказ за архитектурното съкровище на Харманли – Гърбавия мост на р. Олудере и поетичен рецитал на Извора на Белоногата, информират организаторите.