Започнаха отчетните събрания на социалистическата партия в област Габрово. Тези традиционни партийни прояви дават информация за членската маса – нейните образователни и възрастови характеристики, както и за изразходването на средствата от членски внос и държавна субсидия.

 

Според Кристина Сидорова, общински председател на БСП в Габрово, отчетните събрания се провеждат всяка година и настоящите не са провокирани от политическата ситуация в страната и предстоящите предсрочни избори.