Един от съветите, които всеки получава, когато му предстои интервю за работа, е, че трябва да се подготви. Кандидатът за еврокомисар с ресор „Земеделие“ Януш Войчеховски явно не си е написал домашното. Това заключение следва от изслушването му в Европейския парламент по-рано тази седмица. Европейските депутатите оцениха ниско представянето му. Като резултат той трябва да отговори на още няколко въпроса, преди комисията да реши дали да подкрепи кандидатурата му, пише анализаторът Алън Матюс. Той поставя един любопитен въпрос в коментара си: Дали Фил Хоган не е подготвил писмените отговори на Януш Войчеховски. 

Януш Войчеховски: ЕС е изгубил близо 4 млн. земеделски стопанства за 10 години

Кой е Януш Войчеховски?

Януш Войчеховски има юридическо образование и дълги години е бил съдия. Бил е депутат в полския парламент в продължение на 5 години. Шест години ръководи Сметната палата в Полша. През периода 2004 – 2016 г. е член на Европейския парламент, като едновременно с това е заместник-председател на Комисията по земеделие. От 2016 г. е член на Европейската сметна палата, през което време е бил инициатор на няколко одиторски доклада, свързани със земеделския сектор, младите фермери, развитието на селските райони, благосъстоянието на животните, а също така и продоволствената сигурност. 

Войчеховски е едновременно опитен общественик и политик. Неговите неконкретни отговори обаче видимо раздразниха членовете на Европейския парламент по време на неговото устно изслушване. Думите му противоречаха на писмените отговори на въпросите, които му бяха подадени предварително. 

Впрочем, казва Алън Матюс, неговите писмени отговори подкрепяха напълно настоящата Обща селскостопанска политика (ОСП) и търговските политики и може би са написани от самия комисар Хоган. 

Матюс казва това незадължително с цел критика, колкото да подчертае, че Януш Войчеховски в своите писмени отговори подкрепя избрания от ЕК път за реформиране на ОСП. 

Няколко разлики може да се открият между писмените и устните отговори на полския кандидат за ресор „Земеделие“, дадени по време на изслушването в парламента. Матюс резюмира някои от ключовите послания, които може да се изведат от изслушването на Войчеховски.  

Новият модел

Кандидатът за еврокомисар по земеделските въпроси подкрепя новия модел и стратегическото планиране на ОСП на страните-членки, като казва, че подходът „един размер подхожда на всички“ не е подходящ за съюз от 27 членки. 

В отговор на въпрос от Земеделската комисия, че по-голямата гъвкавост на страните-членки може да доведе до ренационализация на ОСП, в писмените му отговори се чете, че са били предложени защитни мерки с цел подсигуряване на определено ниво на изпълнение на общата политика. Той повтори тази своя позиция в устния си отговор, като добави, че е отворен за диалог и допуска възможността за по-строг контрол на европейско ниво. 

По-високи цели по отношение на климата и околната среда 

В писмените си отговори Януш Войчеховски подкрепя стремежа на ЕК да се насочат повече усилия по посока опазване на околната среда и грижа за климата. Той одобрява установяването на комбинация от задължителни условия за всички фермери в ЕС, като е по-голям фокусът върху доброволните еколосъобразни схеми, като начин да се помогне на земеделските производители да дадат своя принос в прехода към климатично неутрална политика през 2050 г.

В устните си отговори обаче полякът изрази своята по-голяма подкрепа на доброволния подход. В един момент дори каза „аз не съм краен еколог“. Войчеховски иска не да заставя фермерите към зелен преход, а по-скоро да ги подкрепи да го направят. 

С оглед все по-строгите изисквания към животновъдния сектор, той подкрепя доброволното вдигане на стандартите, отколкото задължителното. 

По време на изслушването стана ясно още, че Войчеховски изпитва неприязън към интензивното земеделие, още наречено индустриално, което контрастира на семейните ферми и което той определи като „истинска заплаха за околната среда“. 

Неяснотата на тези термини се разкри, когато, в отговор на въпрос на Азгер Кристенсен, защо подкрепя дребното замърсяващо земеделие, но не и високотехнологичните екологосъобразни ферми, полякът отвърна, че той не е против големите ферми като такива. Той поддържа идеята да се предоставя финансиране по Втори стълб на фермери, които не използват вносна соя. 

Много критични погледи повдигна невъзможността му да даде конкретни отговори на въпросите как смята да постигне понижаване на парниковите емисии, генерирани от селското стопанство, да се справи със загубата на биоразнообразие, да понижи употребата на пестициди, да подкрепи биопроизводството и т.н. 

Управлението на новата ОСП

В писмените си отговори Януш Войчеховски казва, че „когато се приема всеки един стратегически план, Комисията ще го одобрява, само ако той отговаря на целите и предизвикателствата“. 

„Всяка страна-членка ще бъде окуражавана да опише в стратегическия си план как смята да използва инструментите на земеделската политика, за да реализира амбициозните европейски цели, които изхождат от европейското законодателство, отнасящо се до климатичните промени, енергетиката, водата, качеството на въздуха, биоразнообразието и пестицидите“. 

Например, всяка страна-членка ще трябва да намали парниковите емисии. Тя трябва и да обясни как ОСП спомага за постигането на целите. 

Войчеховски допълва, че процесът на одобряване на бъдещите стратегически планове ще бъде прозрачен. 

Това са сериозни и добре дошли ангажименти, казва Матюс. На изслушването обаче полският кандидат решава да не посочи нито един от тях, което повдига въпроса - доколкото той ще бъде ангажиран с търсенето на убедителни отговори от всяка една страна, преди планът й да бъде одобрен. 

Преразпределение

На изслушването тази тема бе една от онези, които най-силно развълнува Януш Войчеховски. Той ясно изрази предпочитанията си към таргетираните плащания към малките и средните ферми. В допълнение към цитирането на конкретни цифри, свидетелстващи за неравномерното финансиране по Първи стълб, той припомни, че голяма част от Втори стълб отива към малка група големи ферми,и призова разпределение да бъде „по-демократично“. 

И в писмените, и в устните си отговори полският кандидат заяви подкрепата си за задължителни правила на европейско ниво при преразпределението на директните плащания. 

На зададен свързан въпрос от страна на Петер Яр, Войчеховски се провали, не успявайки да даде конкретен отговор. 

Управление на пазара

На въпросите на членовете на Земеделската комисия относно управлението на нестабилността на цените и подобряването на възможностите на фермерите да получават достойно заплащане за продукцията си, кандидатът за комисар на ресор „Земеделие“ се придържаше към написаните отговори. 

Попитан от Ан Сандлер, как смята да постигне целите си, той не успя да даде конкретни идеи. 

Търговия и отворени пазари

В писмените си отговори Януш Войчеховски се придържа към позицията на ЕК за баланса – „европейският земеделски сектор печели от възможностите, които международните пазари предоставят“, отбелязвайки, че са налице защитени чувствителни сектори, описани в търговските споразумения. 

В духа на многократно повтаряното от комисаря Фил Хоган, той казва в писмените си отговори, че вносът на земеделска продукция в ЕС трябва да отговаря на продоволствената сигурност на ЕС и въведените стандарти в този сектор. 

Попитан, как смята да се справи с неблагоприятните ефекти от търговските споразумения върху определени земеделски сектори, Войчеховски заяви волята си да използва пазарни инструменти, каквито вече са били използвани след въвеждането на руското ембарго. 

На следващ въпрос – може ли да се направи нещо друго, за да се подкрепят фермерите, извън покриването на загубите им, полският кандидат отговори, че ще работи активно по тези въпроси с комисаря с ресор „Търговия“. 

Заключения 

След неудовлетворителните отговори и липсата на такива по време на изслушването предстои Януш Войчеховски да бъде изслушан отново, казва Алън Матюс. Едва след това ще бъде решено дали кандидатурата му ще бъде подкрепена. 

Очевидно е, че той не се бе подготвил подобаващо. В писмените му отговори , макар да се забелязва изключителна предпазливост и липса на нови инициативи и амбициозни цели, се долавят зачатъци на по-съгласувана платформа.  

По време на изслушването в един момент той отбеляза някак унило, че съдба на всеки земеделски комисар е да приложи реформите, които предшествениците му са планирали. 

Според Алън Матюс Войчеховски трябва да бъде по-конкретен и ясен относно целите, които иска да постигне, и начините, които предлага за реализирането им. Трябва да забрави своята „голяма идея“ за дългосрочна визия за земеделието до 2050 г. (която бързо може да бъде връхлетяна от събития). 

Ако иска да кандидатурата му да бъде одобрена, Януш Войчеховски трябва да дефинира конкретните стъпки, които ще бъдат предприети по време на управлението му, за да бъдат посрещнати предизвикателствата, вписани в Политическите насоки на Урсула фон дер Лайен. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.