Общо в 38 училища в Пловдив и областта ще бъдат изградени нови физкултурни салони или ще се обновят изцяло спортните площадки. Както вече бе съобщено в средата на февруари, средствата се отпускат абсолютно безвъзмездно по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища на Министерството на образованието и науката.

Отговорността за проведените процедури и сключените договори е изцяло на ръководствата на училищата, които трябва да възложат изпълнението на проектите по Закона за обществените поръчки. Максимално допустимото авансово плащане от бенефициентите към изпълнителите е до 30% от общата стойност на договорите, предупреждават от Министерството на образованието.

Всяко училище задължително трябва да предвиди изготвянето на инвестиционен проект, доклад за оценка на инвестиционния процес и издаване на разрешение за строеж. При липса на документация, финансирането няма да бъде осигурено.

До края на 2027 година в Пловдив, с бюджет от над 5 млн.лв.,  нови физкултурни салони трябва да бъдат изградени в СУ „Свети Седмочисленици“, СУ „Найден Геров“ и ОУ „Душо Хаджидеков“, а в областта такива ще има в ПГ по жп транспорт „Христо Смирненски“ в Карлово, в  ОУ „Васил Левски“ в село Триводици, община Стамболийски и в СУ „Хр. Ботев“ в град Съединение, като за всяко от 3-те училища ще бъдат отпуснати средства от близо 1,5 млн.лв.

Основен ремонт или изграждане на изцяло нови спортни площадки са планирани в 32 училища, като 16 от тях са в Пловдив, а останалите 16 са в Асеновград, Карлово, Калояново, Сопот, Стамболийски, Хисаря, Куклен, Първомай, Кричим и селата Песнопой, Ръжево Конаре, Христо Даново, Ягодов, Куртово Конаре, Ново село и Красново. Пълният списък и конкретното финансиране са публикувани на страницата на МОН.

Най-много средства за нови площадки са одобрени в пловдивските училища СУ „Пейо Яворов“ и СУ „Христо Данов“ – по 300 000 лв.

При изпълнението на строително-монтажните работи е необходимо създаването на подходящата организация за нормално провеждане на учебния процес и спазване на правилата за безопасност. Програмата е разделена на три модула. Първите два са проектиране и изграждане на нови физкултурни салони и основен ремонт на съществуващи салони, а третият - за „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“.