Среща на горските служители от ДГС Белоградчик и деца от 1-ви клас на НУ
„Васил Левски“ се състоя вчера, 27 март.

Инж. Илиян Илиев – директор на ТП ДГС Белоградчик изнесе кратка беседа,
като запозна децата с дейността на горските служители  - горските надзиратели и лесничеите. Разказа им в какво се състои работата
на горския служител, за какво служи отрязаната дървесина, с какви уреди
се измерва височината и дебелината на отрязаните дървета, как се избират
дърветата, които трябва да се маркират и как се маркира.

Децата бяха запознати с производството на фиданки в разсадника и по
нататъшното залесяване в гората.Научиха се да различават шишарките от
различните иглолистни видове.Разбраха колко отговорна и неуморна е
ежедневната работа на лесовъдите, защото те спомагат за опазване на
околната среда и грижата за животните в гората.

Горски надзирател Мирослав Стоилов показа на децата рога от сръндак и
благороден елен и им разказа за живота на двата вида.За децата тази
беседа се оказа изключително интересна и с любопитство се докоснаха
до живота на тези красиви горски видове.С удоволствие разгледаха рогата,
като веднага констатираха колко е по-тежък и по-красив рога на
благородния елен.

Децата бяха запленени от приключенската професия на лесовъдите, от
тяхната всеотдайност , дейността и от процесите,които се случват в
гората.

По време на посещението научиха доста любопитни неща за дървесните и
животинските видове, които обитават нашите гори и обещаха , че с голямо
удоволствие ще дойдат да засаждат дръвчета, когато времето им позволи.

Накрая децата получиха подаръци за спомен- шишарка по избор, която им е
направила най-голямо впечатление и са запомнили от кой дървесен вид е и
шапка с логото на ТП ДГС Белоградчик.