Статутът на землището на село Горнослав, за което има заявено инвестиционно намерение за проучване на неметални полезни изкопаеми от фирма „Запрянови“, е променен от публична в частна държавна собственост, научи Дарик. Процедурата е станала през декември, 2022 година, след промени на границите на имота, става ясно от отговора на министъра на регионалното развитие Иван Шишков на питане на депутата от ДБ Владислав Панев.

В отговора си министър Шишков обяснява, че тази промяна е законна и е станала с одобрение на горскостопанския план от Изпълнителната агенция по горите.

Според юристи и природозащитници обаче, това правомощие принадлежи на Министерски съвет.

„Съгласно член 13 на Закона за горите, горските планове определят само размера на ползване на горските ресурси и насоките за управление на горите и нямат, и не могат да имат функции за определяне вида на собствеността на поземлените имоти“, коментира казуса и един от най-емблематичните природозащитници в България с дългогодишен опит в управлението на защитени територии и зони Тома Белев.

Освен това, с промяната на собствеността на терена с гората, така се освобождава пътят за изграждане на бъдещата кариера, считат още запознати по казуса и цитират чл. 74, ал. 1 от Закона за горите, който гласи следното: „в случай, че имотът представлява публична държавна собственост, инвестиционни намерения там не биха били допустими, тъй като промяната на предназначението на горски територии – публична държавна собственост, се извършва само за строителство на обекти, които са държавна или общинска собственост".

Случаят е изключително заплетен и се усложнява още повече от факта, че в Изпълнителната агенция по горите няма налични документи, които биха били основание за промяна на вида собственост на имота, който се намира на метри от домовете и стопанствата на хората от съседните села, коментират още пред Дарик юристи.

Междувременно, се оказва, че на терена има рудници за магнезит, които са изключителна държавна собственост.

Висшият административен съд вече излезе с решение, че няма отношение към решението на Министерски съвет по отношение на предоставянето на концесии за добив на подземни богатства над Асеновград, а Софийският градски съд се произнесе, че обявилите се против кариерите – жителите на региона и природозащитни организации, нямат правен интерес. От Инициативния комитет реагираха остро на решенията на магистратите.

Съдбата на концесията в Горнослав е от изключителна важност, защото това ще бъде съдбата на всички бъдещи кариери. Ще бъде отворен легалния път за ограничаване на възможността да се оспорват подобни решения на Министерски съвет“, казват жителите на асеновградските села Червен, Горнослав, Долнослав, Стоево, Добростан, Орешец, Леново, Мулдава и Тополово.

"Трябва ли да гоним младите хора избрали чистия въздух и природата тук, заради нечии фирмени интереси? За нас е важно запазването на горнославския извор „Свети Георги“, който е каптиран и осигурява вода на 3500 души от шест села. Ние, хората, зависим от природата – много повече, отколкото си мислим. Време е за нов подход. Време е възстановяването на природата да стане правно обвързващо", категорични са хората от съседните села.

Припомням, че в началото на месец ноември 2022 г. Министерски съвет предостави концесия за добив на подземни богатства-мрамор и мраморна баластра в Горнослав, на 4000 м от съществуваща такава над с. Мулдава и инвестиционно намерение за още една между тях двете, всички по главния път Асеновград-Кърджали.