Община Пазарджик ще трябва да плати глоба от 20 000 лева за графитите по фасадата на Младежкия дом. Това гласи окончателно решение на Административния съд в Пазарджик, което потвърждава това на районните магистрати в града. Местната администрация е осъдена да плати и съдебните разноски на Министерството на културата по делото.

Община Пазарджик води съдебната битка от пролетта на миналата година, когато е внесена жалба срещу наложената от Министерството на културата имуществена санкция за боядисването на каменната облицовка по фасадата на Младежкия дом. 

Културното ведомство е било сезирано от публикации в медии. При проверка на място е установено, че зданието, което попада в охранителната зона на комплекс „Турска хигиенна баня“, се боядисва от всички страни в различни цветове и форми. Съставени са констативни протоколи, а Община Пазарджик е поканена да се запознае със съдържанието им. На 29 април е изискан проект за фасадно боядисване, съгласуван по реда на Закона за културното наследство. Такъв не е представен. При следваща проверка на 17 май е установено, че боядисването на сградата продължава. Извършените текущ ремонт и боядисване на фасадата на сградата били приети от актосъставителя за „намеса“ в защитена територия за опазване на културно наследство. Актът за установяване на административно нарушение е бил съставен в присъствието на двама свидетели и в отсъствие на нарушителя, който не се е явил, а по-късно и наказателно постановление, казва се в решението по делото, което е окончателно и не подлежи на обжалване.