По време на редовната сесия на ОбС - Плевен френска фирма, произвеждаща компоненти, свързани с автомобилостроенето в цял свят заяви намерения да разшири работата си със завод в Плевен.

Фирмата има над 20 завода в света като най-близкият е в съседна Турция. Сега от фирмата искат да прехвърлят част от капацитета си в България и това да стане точно в Плевен.

Това каза пред общинските съветници Димитър Калдамуков, който е представител за България на френската компания "Аквел" /ACVEL/.

От компанията проучват възможностите в България от три години и в Плевен са се спрели на производствена и административна сгради в района на голям универсален магазин в кв. „Сторгозия“. Имат разговори и уговорка със собственика - „Ритейл център“ – Плевен, за закупуване на сградите, но има подробност, която затруднява сделката, каза Калдамуков.

„Постигнали сме принципно съгласие с „Плевен Ритейл център“ за сключване на сделка за сградите и за терена. Проблем, който е свързан с приватизационен договор от 2006-та година, сключен между Община Плевен и собственика "Плевен Ритейл център", съгласно който има вписана ипотека, затруднява реализирането на сделката.

След изминалите 15 или 16 години от вписването на ипотеката, вземанията, които тя защитава са изтекли по давност. Тъй като ипотеката е „куха“ и не пази общината, а реално само спира инвестицията, нашето предложение е, тя да бъде вдигната“, каза Димитър Калдамуков.

Той обясни, че компанията „Аквел“ се е спряла на Плевен, защото той е бил индустриален център.

„Това, което ни привлича е потенциалът за комуникационни връзки на Плевен като електричество, водоснабдяване и каквото се сетите, защото Плевен е строен да произвежда. Самото място, което сме избрали, комуникационно е чудесно, като ще бъде много удобно и за хората, които ще работят при нас, без да се налага да пътуват десетки километри, за да дойдат на работа“, допълни представителят на френската компания "Аквел" /ACVEL/.

Предложението ипотеката, възпираща сключването на сделката да бъде заличена беше одобрено с пълно единодушие от общинските съветници.

Френската компания "Аквел" произвежда автомобилни компоненти като механизми за дръжките на вратите за електромобили, компоненти за двигатели с вътрешно горене, компоненти за батериите на електрическите автомобили, помпи за вода за чистачки.

Фирмата е създадена през 1962 г., като 70 % от капитала й е притежание на семейството - създател на компанията.

Нейният представител за България Димитър Калдамуков каза, че след сключване на сделка в рамките на следващите няколко месеца сградите ще трябва да бъдат пренастроени за конкретните нужди и да започне прехвърлянето в Плевен на част от капацитета на фирмата от Турция.