Специално създаден фонд ще отпуска стипендии на лекари и медицински специалисти, които заявят желание за работа в Многопрофилна болница за активно лечение в Златоград. 

Последната инициатива за събиране на средства се състоя преди дни, когато Ротари клуб Златоград - Неделино, организираха благотворителна вечер в подкрепа на проекта, информира кметът на община Златоград Мирослав Янчев. 

Вече има одобрени 3 заявления за предоставяне на стипендия, добавя градоначалникът, като допълва, че е предизвикателство за всяко болнично заведение да обезпечи кадри за дейността си.