Повече от 50 бъдещи зрелостници от „Професионалната гимназия по електротехника и електроника“ и Професионалната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ посетиха пловдивския филиал на Технически университет-София в първите два дни на отворените врати във висшето учебно заведение.

Учениците разгледаха лабораторията по медицинска техника, където студентите се обучават в поддръжката на болнична апаратура. А в лабораторията по преобразувателна техника деканът на Факултета по електроника и автоматика доц. Георги Ганев им показа как в реално време може да се следи потреблението на ток и качеството на електроенергията.

Огромен интерес в бъдещите зрелостници от ПГЕЕ предизвика и интелигентната автоматизирана производствена система от най-ново поколение, съставена от 6 модула, последният от които с помощта на камера, следи за качеството на произвеждания продукт.

Учениците от ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“ пък се впечатлиха от лабораторията по „Автомобилни мехатронни системи“, в която могат да се правят симулации на реални пътни условия, за да се тестват различните характеристики на автомобилите. 

Ръководителят на катедра „Транспортна и авиационна техника и технологии“ доц. Красимир Амбарев им показа и най-новите сензори за тестване на работата на двигателите с вътрешно горене.

Бъдещите кандидат-студенти се заинтересуваха и от актуалните специалности в катедра „Компютърни системи и технологии“, където разгледаха огромните сървъри, а инж. Теодора Мечева им разказа за проекта си за интелигентни транспортни системи, който с помощта на различни иновативни технологии се бори с автомобилния трафик и транспортния хаос. 

Учениците се запознаха и с възможностите на една от най-новите придобивки на университета - единственият в Пловдив 3D принтер за метал, с който може да се възпроизведат всякакви машинни елементи и детайли от алуминиеви, стоманени или титаниеви сплави. 

Принтерът е само част от най-новото оборудване на Центъра за компетентност в пловдивския филиал на Технически университет-София. Той е изграден с финансиране по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като в проекта си партнират седем научни и образователни институции.

Технически университет-София е най-големият университет за инженери в България. Според националната рейтингова система в сферата на висшето образование филиалът в Пловдив, като териториално изнесена структура на Технически университет-София, традиционно, е лидер в обучението по инженерните направления в града. Филиалът разполага с четири учебни корпуса, съвременни лаборатории, компютърна техника и съоръжения за обучение от най-ново поколение. 

Дните на отворените врати в Технически университет-София, филиал Пловдив ще продължат до края на следващата седмица.