Привет, привет, гъши пастет. Вие сте с любимото предаване на съседите ви, а ето какво ще научите днес: - Защо петлите на оглушават от кукуригането си - Коя е единствената звезда на алеята на славата, която е на стена - Кой налага булките да носят бяло