Европейският парламент прие Закон за свободата на медиите. Той ще забрани журналистите да бъдат следени с шпионски софтуер, ще задължи държавите членки да гарантират редакционната независимост на журналистите и ще създаде нов орган, който да следи за свободата на медиите на европейско ниво.

Законът за свободата на медиите беше приет с огромно мнозинство – 464 гласа „за“, 92 „против“ и 65 „въздържал се“.

Обществеността ще има право да знае кой контролира медиите и какви интереси могат да влияят на отразяването на събитията. Всички медии ще трябва да публикуват информация за своите собственици в национална база данни. Медиите ще трябва да обявяват и средствата, получени от държавна реклама, както и държавната финансова подкрепа, включително от държави извън ЕС.

Държавите ще бъдат задължени ежегодно да представят отчет за финансирането на обществените медии. Ще бъдат публични и рейтингите. С цел да се предотврати използването на обществени медии за политически цели техните ръководители и членове на управителните съвети следва да бъдат избирани чрез прозрачни и недискриминационни процедури за достатъчно дълъг мандат. Те няма да могат да бъдат освобождавани преди изтичането на договора им, освен ако вече не отговарят на професионалните критерии.

Евродепутатите включиха и механизъм за предотвратяване на произволното ограничаване или изтриване на независимо медийно съдържание от големи онлайн платформи като Facebook, X или Instagram. Но законът въвежда възможност за по-бързо сваляне на невярно или обидно съдържание от социалните мрежи.

Подробностите чуйте в прикачения файл.