Еврейското културно наследство оживява на събитие в Сливен, посветено на религията и традициите на етноса. То ще се състои тази вечер от 18 ч., във фоайето на зала „Сливен“. Инициативата се осъществява в рамките на проект „Наследството на Сливен – пленяващо и многолико“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основната му цел е да се съхрани и популяризира културното наследство на Сливен чрез обновяване на пространствата за излагане на културни ценности и подобряване управлението на културните институти. Партньори в изпълнението му са Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Художествена галерия „Димитър Добрович“ и Федерация на културно-просветно дружество на каракачаните в България.

Организатор на събитието е Община Сливен, в партньорство с Регионална организация на евреите „Шалом“ – Сливен, Организация на евреите в България „Шалом“, Религиозна общност на евреите в България, сливенският Симфоничен оркестър и Държавна агенция „Архиви“.

През следващите месеци се планира представяне на културното наследство на всеки от основните етноси в Сливен. По този начин се дава възможност за представяне на културната идентичност на местните етноси, да се повиши толерантността, разбирането и приемането на различни културни ценности.