Екатерина Петрова е новият  председател на Общински съвет – Чепеларе чрез. Тя бе избрана по време на тържествената сесия с 

гласовете на 8 от 13 общински съветника, а кандидатурата на Анета Пашалиева получи 5 гласа в своя подкрепа. Петрова е представител на “Левицата”. 

В състава на Общински съвет – Чепеларе влизат 2-ма представители на “БСП за България”, ГЕРБ е представена от 6 общински съветници, “Левицата” с 2-ма и 1 представител на “Продължаваме промяната - Демократична България”. 

На свиканото от областния управител на област Смолян Захари Сираков първо заседание,  клетва положи преизбраният кмет на община Чепеларе, Боран Хаджиевс и кметовете на с. Богутево - Стойчо Младенов, с. Павелско  – Атанас Станков, с. Хвойна – Елена Сивакова и  с. Забърдо - Здравка Черпокова-Илиева.