Знаете ли, че системата BGALERT, която пощури хиляди хора с изпратено погрешка съобщение за опасност, е финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“? Положителният ефект от грешката е, че всички разбраха, че в България скоро ще има начин за навременно предупреждаване за очаквана заплаха.

Системата ще заработи от 2024 г., сега вървят тестове. Оповестяването ще се извършва чрез текстово съобщение по мобилните мрежи на всички оператори. В ситуация на реална опасност текстът ще информира за конкретния наближаващ риск и ще има препоръки за действие. Съобщенията могат да идват само от компетентните държавни органи, като се спазва Закона за защита от бедствия.

BGALERT е малка част от проекта, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  с 19,9 млн. лв., чиято цел е да надгради мерките за защита на хората от наводнения, свлачища и други опасности.

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ осигури средства и за разширяването на досега съществуващата сиренна система за ранно оповестяване. Тя осигурява предупреждение „по старомодния начин“ на още около 650 000 души. С това общият процент население, което ще може да бъде оповестено с модернизираната система ще достигне около 50%.

ОПОС 2014-2020 г. предостави и близо 178  млн. лв. безвъзмездна помощ на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР за доизграждане и оборудване на 6 центъра за реакция при бедствия.

По този проект бяха обучени хиляди ученици, общински служители и доброволци за правилни действия при наводнения и последващи кризи. Създадените 6 регионални центъра в Шумен, Габрово, Враца, Пазарджик, Бургас и София са оборудвани с необходимата техника и тренировъчни полигони. Близо 700 преподаватели и специалисти участват в процеса на обучение, което укрепва мерките на национално ниво за справяне с бедствия.

За да предотврати навреме различни опасности, ОПОС 2014-2020 г. финансира също така укрепването на 9 свлачища край населени места, както и на много ерозирали участъци по републиканската пътна мрежа.  

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм