Устойчивото използване на електромобили, което ще подобри развитието на бизнеса в Ивайловград и Свиленград ще разискват на кръгли маси там днес и утре по трансграничен проект с Гърция, информират организаторите.

Срещата с регионалния бизнес в Ивайловград е от 11 ч. в  сградата на общинската администрация, а утре- в същия час и също в общината, в Свиленград.


Срещите са под мотото „Изграждане на устойчиво бъдеще за местния бизнес и общността чрез електрическа мобилност“. Възможни бизнес модели и решения за малки и средни бизнеси представят експерти на всеки от форумите, като разясняват и административните стъпки в съответствие с нормативната база, за да се инсталират и управляват зарядни станции. 


За обсъжданията са поканени съдържатели на хотели, ресторанти, магазини, кафенета, както и представители на други компании и фирми, които имат места за паркиране. По време на форумите те могат да се срещнат с присъстващите оператори и инвеститори, за да обсъдят стъпките за инсталиране на зарядни станции в региона. По този начин ще се стимулира изграждането на мрежа от 50 електрозарядни станции в рамките на проекта до пролетта на 2023 г. В края на срещите е предвиден и тест драйв на електромобил.