Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще инспектират днес трасето в българския участък на Междусистемната газова връзка Гърция-България. Това съобщават от транспортното министерство.

Обиколката на двамата министри ще започне в 13 ч. от Газоизмервателна станция- Стара Загора. След това те ще посетят Кранов възел 6 до с.Тракия, където ще проверят степента на завършеност на строителството. Следващата им спирка ще е канал на “Напоителни системи” и финалната- Диспечерският център до село Стамболийски. Там ще бъде инспектиран противопожарният път за достъп, степента на завършеност на обекта – вертикална планировка, дъждовна и битова канализация.

В Диспечерския център ще бъде демонстрирана и системата за автоматично наблюдение и управление СКАДА, информират от транспортното министерство.