Два дни - на  18 и 19 април в хотел „Житомир“ в Монтана се провежда третото заседание на Комитета за наблюдение  на програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Заседанието бе открито вчера в 16 часа от проф. дхн Георги Вайсилов –директор на изпълнителна агенция „Програма за образование“ и председател на комитета по наблюдение.

Форумът поставя на вниманието доклади за напредъка на програмата през изминалия период и дейностите на Управляващия орган.

Беше представена ролята на регионалните управления на образованието в изпълнение на стратегическите операции по европейската програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“.

Участниците бяха запознати и с инвестиционната стратегия за изпълнение на финансовите инструменти по Програма „Образование“ 2021-2027 г.“

Във втория ден на заседанието  ще се включи и кметът на Монтана Златко Живков, който е и член на комитета на наблюдение на програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

Участниците в заседанието ще обсъдят методологии и критерии за подбор на три операции на програмата.

Те са за развитие на дуалната система на обучение, за ограмотяване на възрастни и за десегрегация на училищата, превенция на вторична сегрегация и против дискриминацията .