Библиотекарите от сектор Работа с деца проведоха онлайн срещата с Искра Джанабетска, съосновател на платформата Книговище. Онлайн пространството, което всички четящи деца, родители и учители разпознават и обичат, предостави профил на библиотеката. С него библrотекарите ще могат да отправят различни тематични предизвикателства към своите малки читатели.

Мисията на Книговище е да помогне на всяко българско дете да открие удоволствието от четенето, да се научи да осмисля прочетеното по-добре, да изгради трайно желание за знание и любопитство към света, а състезанелният елемент увлича в смислена надпревара, подобрява диалога между ученици, учители, родители и библиотекари.

Много идеи за съвместна работа и педагогически практики бяха обсъдени на срещата, обединени от общата ни мисия – децата да учат чрез четене и проверка под формата на игра с креативните въпросници, свързани с текста и посланията на детските книги.

След  онлайн запознанството и старта на партньорските отношения с Книговище, библиотеката вече има възможността да предоставя код за 30 % отстъпка от цената на индивидуалните и семейни абонаменти за Книговище на своите читатели.