Добрич заема десето място по български език и литература и дванадесето място по математика в националната класация, показват данните на МОН. Продължава тенденцията за подобряване на резултатите на четвъртокласниците както по български език и литература, така и по математика, където тя е по-отчетлива. Това отчете министърът на образованието проф. Галин Цоков.

Повишен е и средният брой точки по български език и литература - 72,6 точки или много добър 4,97. По математика пък – 70,53  точки, което е много добър 4,87. Миналата година по български език и литература учениците са постигнали средно 70.5 точки, а по математика – 64.4 точки.

Тенденцията за подобряване на резултатите на четвъртокласниците в област Добрич както по български език и литература, така и по математика се запазва. Резултатите като цяло са по-високи от предходната година и по двата предмета.

Среден резултат по БЕЛ – 70,80 (от 100) = много добър 4,85, с 2,95 т. по-висок от предходната година.

Среден резултат по Математика – 68,49 т. (от 100) = много добър 4,76,  със 7,32 т. по-висок от предходната година.

На НВО в IV клас по двамата предмета в област Добрич се явиха 1043 ученици.         Броят ученици със 100 точки по български език е 10, а с отлична оценка са 452 четвъртокласници. 122 деца имат двойка.

По математика учениците с максимални сто точки са два пъти повече – 23. Отличните оценки са 359. Двойка са получили 66.

Със сто точки и на двата изпита са 3 ученици.

С две отлични оценки са 287 четвъртокласници, а с две слаби – 42.

Тенденцията е на задържане на резултатите в сравнение с 2022-2023 г.

ДЗИ  по български език и литература – 2023/2024 година

Зрелостниците от Випуск 2024 са с най-висок среден брой точки от въвеждането на задължителния държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература до сега. Те са постигнали 58,48 т. точки от общо 100, което в скалата за оценки е добър (4,32). Това отчете министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.

Миналата година средният успех от първата задължителна матура е бил добър (3,93). Пълни 100 точки са постигнали 24 ученици, а миналата година – само един. Оценка отличен (5.50) или повече имат 5557 зрелостници, при 1 855 през 2023 г.

На ДЗИ по български език и литература от област Добрич от 977 допуснати зрелостници се явиха 937. Средният резултат, който зрелостниците от областта са постигнали е 55,70 т. от общо 100 т., което в скалата за оценки е добър (4,19). Постигнатият резултат за тази година е с 2,78 т. по-нисък от средния резултат на национално ниво и е със 7,72 т. по-висок от предходната година за областта.

Най-високата оценка е на ученик от СУ „Петко Рачов Славейков“ – 98 т. = Отличен (6). Броят на отличните оценки – над 5,50 – е 60, който е значително по-висок от получените през учебна 2022 – 2023 година – 12.

Броят на получените слаби оценки тази година е 100, който е значително по-нисък от получените през учебната  2022 – 2023 година – 186.

Тенденцията за подобряване на резултатите на ДЗИ по български език и литература в област Добрич се запазва.