Разрешаването на казуса с преместваемите обекти в „Златни пясъци“ е  в компетентността на главния архитект на община Варна. Това заявиха от Дирекцията за национален строителен контрол по повод думите на кмета на морския град Иван Портних, че вече втора година не се предприемат действия за премахване на повече от 300 незаконни бараки в курорта.

Няма пари за ремонт на Аспарухов мост

След разпоредена проверка от Върховната административна прокуратура в началото на 2021 г. от РДНСК Варна са издали заповеди за премахване на 28 преместваеми обекта, а за други 233 се оказало, че са с изтекли разрешения за поставяне.  Община Варна е отказала да издаде нови, поради което дружествата „Златни пясъци“, „Паркстрой-Златни Пясъци“ и „Голдън турс“ са подали жалби в съда. Този месец Върховният административен съд се е произнесъл окончателно, че отменя отказа на главния архитект да издаде разрешения. 

Според Закона за устройството на Черноморското крайбрежие главният архитект на община Варна следва да разреши или да откаже издаването на разрешения в 30-дневен срок от връщането на преписката за произнасяне. В зависимост от решението му ще бъдат предприети законосъобразни действия, добавят от ДНСК.