В четвърта част ще видите изпълненията на: Джена, Елена, Андреа и Константин. Интервютата в тази част са с Елена, Борис Дали и Маргарита Лозанова - главен редактор на сп. \"Нов фолк\".