От прес-службата на Министерски съвет се съобщава, че със заповед на министър-председателя Димитър Главчев от длъжността
заместник-министър на транспорта и съобщенията е освободен Борис Герасимов. Освобождаването е било по искане на г-н Герасимов.

Инж. Герасимов е магистър по електроника и автоматика в Техническия университет – София. В периода 2018 - 2022 г. е бил директор на дирекция "Информационни и комуникационни технологии" в Министерство на образованието и науката.

Преди това 17 години е заемал длъжността ръководител направление "Информационни и комуникационни технологии" в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М.В. Ломоносов" – София.