23-ти юни е Ден на служителя в държавната администрация. Празникът се отбелязва от 2003 г. с резолюция 57/277 на Общото събрание на Организацията на обединените нации/ООН/, за утвърждаване на приноса на държавното управление в развитието на обществото.

В България празникът е обявен с Решение 48 на Министерски съвет от 27 януари 2006-та година.