В Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Русе отбелязаха предстоящия празник 24 май. На тържеството в чест на Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската писменост, просвета и култура и на славянската книжовност присъстваха зам.-кметът Димитър Недев, директорът на общинската дирекция „Социални и здравни дейности“ Милена Влахова, директорът и зам.-директорът на дирекция „Социално подпомагане“-Русе Детелина Матева и Цветелин Симеонов, и родителите на децата.

„Българският език, един от най-богатите и красиви езици в света, е носител на нашата история и културно наследство. Признателен съм за това, че потребителите на услугите, които предлага Центърът, както и служителите в него проявяват истинска почит към нашата писменост и култура“, каза зам.-кметът Димитър Недев, който уважи тържеството. От името на кмета на община Русе той връчи на председателя на Сдружение „Център Динамика“ Деана Димова поздравителен адрес.

По време на събитието децата от Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружението показаха на гостите и родителите си знанията и уменията, които са придобили благодарение на усърдната работа със специалистите. С потребителите на Центъра работят психолог, социален педагог, логопед и ерготерапевт.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от почасови услуги, целящ подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, към осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за пълноценно включване, психосоциална подкрепа и социална интеграция.