Лукойл Нефтохим не е платил цялата сума по задълженията си към Фонд „Сигурност на Електроенергийната система“. Според изчисленията на Министерството на икономиката компанията трябва да внесе във Фонда почти 70 милиона лева такси за месец декември миналата година. Преведени обаче са само 45 милиона. От Лукойл Нефтохим коментираха, че обжалват изчислението на вноската и според тях тя трябва да бъде по-ниска.

Държавата и Лукойл Нефтохим влязоха в спор какъв трябва да бъде размера на таксата, която компанията трябва да плати на Фонд „Сигурнoст на Електроенергийната система“. Министерството на икономиката е направило изчисленията изцяло съобразявайки се със закона, каза министър Богдан Богданов.

„Вноската, която трябва да внесе Лукойл е 69 904 372 лева. Това е и заповедта, която аз съм издал на 15 януари. Към момента сумата, която е внесена е по-малко във фонда.“, каза министър Богдан Богданов

Лукойл е внесъл  около 45 милиона лева. Вече е започнало административно производство за доплащане на останалата сума, каза Диан Червенкондев от Фонда за сигурност на електроенергийната система.

„Имат възможност до 14 дневен срок да заплатат дължимата такса с вече и законно установените лихви, които са изчислени и изпратени на задълженото лице. В случай, че това не се случи, ще издадем акт за установяване на тези задължения и ще ги предадем на публичните изпълнители в лицето на Националната агенция за приходите.“, каза Диан Червенкондев от Фонда за сигурност на електроенергийната система.

Александър Величков от Лукойл обясни, че те са направили изчисленията за дължимата вноска използвайки по-различни данни от министерството на икономиката.

„Ето защо ние сме и обжалвали заповедта на министра. Съответно този спор очевидно ще се реши в съда.“, обясни Александър Величков от Лукойл.

В отговор министър Богданов също отбеляза, че спорът е бъде решен в съда и уточни, че събраните средства ще бъдат изплатени на Министерството на труда и социалната политика. По закон те трябва да бъдат разпределени на 300 хиляди уязвими домакинства. 

Подробности чуйте в прикачения звуков файл.

Слушайте и гледайте новия подкаст на darik.bg „В тренда“ в YouTube, Instagram и TikTok

Най-интересните разговори от ефира на Дарик слушайте в подкаста на радиото в SoundcloudSpotifyApple Podcasts и Google Podcasts

Следвайте ни в LinkedInФейсбук, TikTok и Инстаграм