Морската градина и Крайбрежната алея – къде да има движение на МПС?

Това е поредният въпрос, който зададохме на кандидатите за кмет на Варна. Отговориха ни Иван Портних, Ивайло Костадинов, Христо Димитров и Благомир Коцев.

Публикуваме отговорите им по реда на номера им в бюлетината.

7 Иван Портних, ГЕРБ:

10 години водя битка за спасяването на Морската година от автомобили. Всяка моя заповед за забрана на достъпа в парка обаче е атакувана пред всички съдебни инстанции от Благомир Коцев от Промяната, като собственик на паркинг и заведение в сърцето на градината. Той е начело на т. нар.  „Автомобилна  коалиция“, която защитава колите в Морската градина. Вече имаме две малки победи - съдът постанови Благомир Коцев да премахне незаконните бариери и будки на паркинга си до „Хоризонт“. Второ съдът  върна забранителните знаци за автомобили на един от входовете за Морската градина – откъм „Карин дом“.

Предстои магистратите да се произнесат и за останалите входове за парка, като силно се надявам, че ще уважат обществения интерес.

Работим по проекта „Отваряне на Варна към морето“ и с подкрепа на държавата ще изградим крайбрежната алея от първа буна до резиденция „Евксиноград“. Отвоюваните територии от морето трябва да са с увеличени пясъчни ивици, с достъпна среда за пешеходци, велоалеи, обособени паркинги, спортни и детски площадки, зони за отдих.

21 Ивайло Костодинов, ИТН:

Категорично БЕЗ коли в Морската градина и по алеята. Но, това е само моето лично мнение. А по-важното, единствено важното е: какво мислят варненци по този въпрос. И това е достатъчно значима тема – касае най-големия символ на града, за да бъде проведен референдум, който да посочи верния отговор. Ние от ИТН държим гласът на варненци да бъде чут. По този и по други важни за общината проблеми.

Аз нямам съмнение в мъдростта на варненци и знам, че те ще опазят бъдещето на парка от частни интереси. А как да стане това има много начини. Да не забравяме, че притежанието на автомобил не е изконно човешко право, не ни е гарантирано от конституцията, и аз лично не виждам причина да осигуряваме този лукс за избрани в парка. Спешните случаи, разбира се, са основателно изключение.

Колко хора обитават сградите в пешеходните зони на Варна? Едва ли са по-малко от тези с адресна регистрация в парка. По същата логика: трябва ли да направим компромис и за колите на живеещите около шадраваните или срещу ФК? Да си паркират пред входа?

24 Христо Димитров, Алтернативата на гражданите:

Темата е чувствителна за варненци и трябва да се постави приоритетно. Има нужда от регулиране на движението - да се вземат експертни, непопулистки решения и да се съобразим с предвидените решения в общия устройствен план. Алея Първа е част от републиканската пътна мрежа, където фигурира като път 4-ти клас. За да се спре движението там, има нужда този път да промени статута си на алея. Друг възможен вариант е да се направи достатъчно широка алея за пешеходци. Изцяло в правомощията и задълженията на кмета е да разреши проблема с движението в Морската градина. Няма нужда този проблем постоянно да се прехвърля между Община Варна и Областна администрация - той е напълно решим. 

Относно движението на МПС в останалите зони на Морската градина - категорично сме против, но с достъп за автомобилите на собствениците на частни имоти.

66 Благомир Коцев, ПП-ДБ:

Морската градина е не само най-голямата ценност на Варна, но и национално богатство, което трябва да бъде опазено и обогатявано. Затова моята позиция винаги е била и ще бъде: Парк без автомобили, но с удобен достъп за всички.

Това изглежда на пръв поглед противоречиво, но е напълно постижимо. Първо, Морската градина трябва да е зона, свободна от автомобили. Както направих, когато бях областен управител, спирайки движението на коли по Крайбрежната алея. За да се постигне това обаче, трябва да се съобразим с върховенството на закона. Завареното положение сега е, че в градината има различни видове собственост. Тъй като десетилетия назад общината е раздавала разрешения за строеж и експлоатация на сгради, съществуват територии с над 40% частна собственост. По Конституция всеки има право на достъп до имота си. Ако се спре напълно движението на коли в местност „Салтанат“ например, то ще бъде отменено от съда поради юридическа неиздържаност.

Аз имам решение на сложния казус и то е следното:

Първо би трябвало да се промени съществуващия ОУП, в който има противоречие. В графичната му част паркът е указан като зелена площ, а в текстовия като м-т Салтанат. С помощта на новия общински съвет може да се премахне понятието „местност “Салтанат“ и тя да се приобщи към парка. Стига само да има воля за това.

Втората стъпка е да се изкупят (отчуждят) празните частни парцели в парка, за да се гарантира, че няма да има повече строителство. Предвид този факт, оценката им няма да е твърде висока. Държавата или Общината могат да си позволят това да стане на експертна оценка, поради статута на парцелите като зелени площи.

Трето, да се състави ПУП - паркоустройствен план за целия парк, който ще установи трайно реда и движението там, както и начина на ползване на всеки имот.

И четвърто – да се постигне договореност за ограничения на достъпа на автомобили до вече съществуващите сгради. В този процес трябва да се отчита както водещата роля на обществения интерес, така и приемливостта за частния такъв. В замяна на тотална забрана за достъп с МПС до домовете им, на собствениците може да се предложи да ползват подземни паркоместа в непосредствена близост до парка. Това може да стане само ако се изгради нов, буферен паркинг.

Още през 2019 г. аз направих подобно предложение до Общинския съвет в 2 точки: да се спрат напълно колите в Морската градина и да се възстанови старият буферен паркинг в съседство на района, започващ от Зоопарка до Делфинариума. Още когато е създадена тази част от парка през 80-те години, проектът е бил такъв – нулево движение на коли в градината, като достъпът става чрез буферен паркинг в периферията й (по протежението на булеварда).

Морската градина е емблема на Варна и в подхода към бъдещето й са недопустими всякакви политизирания и извличане на дивиденти. Убеден съм, че ако разговаряме всички заедно - хората на Варна, заинтересованите страни, НПО-сектора, администрацията, държавата, ще предложим на нашата общественост реални, умни и устойчиви решения за по-нататъшно ограничаване на движението на автомобили в градината и спокоен отдих на хората там.

Очаквайте утре, 24 октомври, отговорите им на въпроса:

Как могат да се осигурят достатъчно места за паркиране във Варна?