Община Асеновград получи частта от Караалановото училище (първото класно училище в града), която беше частна. Собствениците дариха своите 2/36 идеални части от имота.

До момента една от основните спънки за извършване ремонт на сградата, която е архитектурен паметник от местно значение, беше съсобствеността с частни лица. Друга причина за отлагане стартирането на ремонтно-възстановителните дейности беше липсата на желаещи фирми изпълнители. Два пъти беше стартирана процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), но не се яви нито един кандидат. След като вече община Асеновград е едноличен собственик на имота, предстои да се актуализира количествено-стойностната сметка (КСС).

Следващата стъпка е да се заложат средства в общинския бюджет за 2023 г. за укрепване на сградата и ремонт на покрива. Единственото условие, при сключване на договора за дарение, е ремонтните дейности да бъдат извършени в рамките на следващите 4 години. В случай, че то не бъде изпълнено, делът от 2/36 идеални части отново се връща на частните собственици.