Даниела Тодорова - преподавател в училището в Горна Малина. През 2011 година изоставя високоплатената си работа като маркетинг директор, за да обърне вниманието на децата в селото.