Националният институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата е издал положително становище и е съгласувал документацията за Античния форум на Филипопол - изток и юг. Това е и най-важната част от процедурата, даваща „зелена светлина“ на благоустрояването, консервацията, реставрацията и социализацията на археологическата зона, разположена между  Централна поща, хотел Тримонциум и бул. „Цар Борис III Обединител“. Очаква се в следващите дни съгласувателното становище от Министерство на културата да пристигне официално по пощата в Общината. Проектът е съгласуван вече и с всички други инстанции – ВиК, EVN и пожарната.

След този толкова важен етап, на ход е Общинския съвет в Пловдив, който по предложение на кмета Здравко Димитров, би могъл да гласува средствата, за да стартира процедурата по ЗОП за същинската реализация. Предстои да се организира публично представяне пред пловдивчани, съобщи заместник-кметът Пламен Панов.

Проектът бе изготвен и  внесен за разглеждане в НИНКН през месец август. Организирано бе и публично представянето на открито на 2 септември, на пл. "Централен". 

След първоначалния  преглед на проекта в НИНКН, през месец декември заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, вносител и заявител на проекта, се срещна с експерти на Института. С оглед на направения от тях коментари и препоръки, бе възложено и извършено допълнително проучване, проектът бе доработен и внесен отново, като всички предписания бяха изпълнени.