Много търговци все още продължават да изхвърлят кашони в контейнерите, предназначени за смесен битов отпадък от домакинствата. Това сочат направените през последните няколко дни засилени проверки от пловдивската комунална фирма „Чистота“ по райони.

Директорът на общинското предприятие инж. Десислава Георгиева напомни, че всички фирми са задължени да организират разделното събиране на отпадъците от своята дейност. Въпреки това за улеснение на бизнеса Община Пловдив е въвела система за безвъзмездно събиране на отпадъци от картонени опаковки от  малките търговски обекти.

Кашоните трябва да бъдат чисти, без отпадъци в тях, компактно подготвени за безпроблемно събиране. Работи се по график в дните от понеделник до петък включително. Засега системата обхваща районите „Централен“, „Южен“, „Тракия“ и „Западен“.

Маршрутните графици за събиране на картонени опаковки от търговски обекти са публикувани в сайта на Община Пловдив.