„Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“  представя Община Бургас. Местната власт е водещ партньор в проектната идея, която обединява 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Министерство на здравеопазването. Целта е създаване е осигуряване на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.

Обществено обсъждане на концепцията „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ ще се проведе този петък, 19.04.2024 г. от 11:30 часа в зала 2 в Експозиционен център „Флора Бургас“.

Можете да подкрепите концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0125 „Нов модел на интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“  на  https://docs.google.com/presentation/d/117VkxCZ0mKlDkAsHWswILpCxpwbNHHbkaJcWfr7nwek/edit?usp=sharing

- онлайн анкета е на следния адрес: препоръки: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAGWE96hpvOqs4j_s31nI-nljAmch-Z5kwTBjp03glGRV7NA/viewform?usp=sf_link