Общинската болница във Велинград може да разсрочи последната вноска за декември от погасителния план по дългаси към Здравната каса, съгласно споразумението между двете ведомства. Това е решението на Надзорния съвет на НЗОК от заседание, проведено на 15 ноември, съобщиха от лечебното заведение.

Управителят на болницата е приложил нов погасителен план за разсрочване на сумата от 218 765,50 лв., ведно със законната лихва в размер на 12 579,02 лв., представляваща последна вноска за декември 2022 г. Тя ще бъде погасена на 6 вноски, всяка по 36 460.92 лв. - това се уточнява в решението на Надзорния съвет.

Вземането произтича от влязло в сила съдебно решение за 368 804,30 лв. за възстановяване (заплатена дейност по клинични пътеки), 24 661,20 лв. – за заплатени медицински изделия, както и общо 468 лв. – съдебни и деловодни разноски пред двете инстанции, които се произнесоха в полза на Здравната каса.

Болницата във Велинград бе осъдена да възстанови на НЗОК неоснователно получените суми, след като е констатирано, че лекарите, вписани като извършители на медицинската дейност по клинични пътеки, нямат медицинска квалификация и не отговарят на изискванията на медицинските стандарти, приложими към момента на извършване на дейността.

До момента е погасена около половината от дълга.