"Приказки за сън“, инициативата за насърчаване на четенето от най-ранна детска възраст, на библиотеката при Народно читалище „Развитие - 1869" - Враца, бе отличена със специална награда в седмите регионални библиотечни награди.

Наградата връчиха Заместник областният управител на Враца, господин Николай Николов, и госпожа Силвия Павлова - директор на Регионална библиотека „Христо Ботев“ - Враца, в рамките на седмия Регионален конкурс за годишни библиотечни награди, организиран от Териториалната секция на ББИА за Враца и Регионалната библиотека - Враца.

Отличията са по повод 11 май - професионалният празник на библиотечните и информационните специалисти, за постиженията им през последните две години.