Общинска администрация на гр. Генерал Тошево организира кампания за безплатно транспортиране на разделно събрани строителни отпадъци от домакинствата в гр. Генерал Тошево и предаването им на Регионалното депо със съоръжениe за строителни отпадъци в с. Стожер, община Добричка.

Кампанията ще протече през работните дни на периода  03.04.2023 г. - 07.04.2023 г.

Всички граждани, желаещи да се включат в кампанията, могат да заявят това писмено в ст.410 на Общината.