Специализиран експертен съвет при Община Сливен прие анализи и оценка на сигурността относно експлоатационното състояние на язовирите, които са общинска собственост. За това информира инж. Снежана Кънева от общинския отдел „Сигурност и управление при кризи“. Това са Елата в землището на село Гавраилово и язовирите до селата Николаево, Скобелево, Чокоба, местността Карандила и Капаклии в землището на Старо село.

Като собственик, Община Сливен има законовото задължение на всеки две години да извършва оценка за безопасността на язовирите, в това число, язовирни стени и съоръженията към тях, независимо, че една част от тях са отдадени под наем. Заключението в изготвените от специалист -  хидротехническо строителство и приети от специализирания експертен съвет анализи, сочат, че всички язовири - общинска собственост, са в добро техническо състояние и може да се експлоатират без ограничения, посочи още инж. Кънева.