30 жени и трима възрастни мъже, всички те бежанци от войната в Украйна, започват тази седмица в Русе интензивни курсове за обучение по български език с акцент върху професионално ориентиране. Занятията се провеждат в обновената зала на Хуманитарния център на „Каритас“ в Русе на ул. „Богдан войвода“ 3.

Участниците са се установили трайно в България, затова искат да учат или да усъвършенстват езика на страната, в която са избрали да останат. Учебната програма е съобразена с нуждите им, те са разпределени в три групи, според нивото на владеене на езика. Специален модул ще акцентира върху професионална терминология съобразно избраните от тях професии или сфера на реализация, в която си търсят работа на местния трудов пазар.

Преподавателките притежават солиден опит в обучаването на чужденци по български език: Петя Ханджиева и Веселина Гачевска имат поколения питомци от цял свят, учили в Русенския университет. Владимира Велинова още миналата година води като доброволец едни от първите курсове по български език, организирани в Русе за украинските бежанци.

Очаква се програмата на обучението да бъде одобрена от Катедрата по български език и литература на Русенския университет и това да бъде отразено в сертификатите, които ще получат успешно завършилите.

Обучението се организира от Русенската католическа организация „Каритас“ като част от инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“, осъществявана от мрежата на „Каритас“ в България в партньорство с ВКБООН.

Инициативата развива и други дейности за социално-икономическата интеграция на хората, потърсили убежище в България, като обучения за професионална квалификация и надграждане на трудови умения, кариерно консултиране и съдействие за намиране на работа, менторство на работното място, предприемаческа програма.