Уважаеми потребители,

Уведомяваме Ви, че поради подвързване на новоизграден водопровод по ул. „Гладстон“ в гр. Русе на 27.03.2023 г. от 8:30 до 18:30 ч. ще бъде нарушено нормалното водоподаване на абонати по следните улици:

ул. „Гладстон“;

ул. „Олимпи Панов“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Гладстон“;

ул. „А. Буров“ в участъка  от ул. „К. Иречек“ до ул. „Олимпи Панов“;

ул. „Борисова“ в участъка от ул. „Хан Крум“ до ул. „Гладстон“. 

Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането. 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД − Русе“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“. Проектът е съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“