Нови правила и санкции, свързани с електрическите тротинетки, гласува транспортната комисия към Общински съвет - Варна. Промените са част от Наредбата за организация на движението  на територията на общината и са внесени от групата на ГЕРБ в местния парламент.

Измененията предвиждат ограничение на скоростта на електрическите превозни средства до 25 км/ч.  Водачите няма да имат право да ги управляват по тротоари, в паркове, градини, площади, детски площадки, както и площи, предназначени само за пешеходци, с изключение на обозначените за това места. Тротинетките там ще може единствено да се бутат, защото разрешената скорост ще бъде до 5 км/ч. При нарушение предвидената глоба е в размер на 50 лв.

Същата е финансовата санкция и за неправилно паркиране. Промените в наредбата предвиждат забрана за паркирането в паркове, градини, детски и спортни площадки, зелени площи, пешеходни пространства, спирки на градския транспорт и др. Собствениците или операторите, които предоставят електрически тротинетки под наем, ще бъдат задължени да използват софтуерна технология за ограничаване на скоростта в зависимост от зоните на движение, както и за предотвратяване на паркирането извън определените за това места.

При нарушение на ограничението за скорост имуществената  санкция за юридическите лица ще е между 500 и 1 000 лева. За паркиране на електрическо превозно средство извън определените за това места фирмите ще се санкционират с 500 лева, като за повторно нарушение глобата ще бъде в размер между 800 и 2000 лева.

Собствениците или операторите, предоставящи под наем електрически тротинетки, ще бъдат задължени  не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа – в почивни, след констатирано нарушение да премахват неправилно паркираните превозни средства. Ако това не се случи, имуществената санкция за юридическото лице ще бъде в размер на 300 лева, а при повторно извършване – 500 лева. 

Гласувано бе промените в наредбата да влязат в сила след определяне на местата за паркиране и след разгласяването й чрез обявяване на интернет страницата на Общински съвет – Варна.

Вносителите от ГЕРБ аргументираха предложението си за изменения с необходимостта от създаване на ясни правила при използване на индивидуални превозни средства с оглед на непрекъснато нарастващия им брой.

Друга тема на днешното заседание беше строителството на автомагистрала „Хемус“. От група „Алтернативата“ излязоха с декларация, че ще настояват въпросът за довършване на автомагистралата да се превърне в приоритет на новата власт във Варна. Те призоваха кмета и местната власт да започнат активно лобиране в посока построяване на съоръжението.