„Българските топлофикации инвестират все повече в чиста енергия. Зелената политика на Европа, развитието на новите технологии и бързата промяна на предпочитанията на потребителите тласкат дружествата да преосмислят дългосрочните си стратегии и да разглеждат възможности за инвестиции в чиста енергия и намаляване на въглеродните емисии.“ заяви инж. Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества в България /АТДБ/.

Инж.Кремен Георгиев каза, че енергията, произведена от природен газ и биомаса, предстои да доминира в портфолиото на топлофикациите в Русе и Перник. След близо две години усилен труд се очаква да приключи проектът за въвеждане в експлоатация на газови когенератори.

„С реализирането на инвестиции, дружествата поетапно започват да заменят въглищата с по-екологични и зелени горива, каквито са именно газът и биогоривата.“ посочи инж. Георгиев

По думите му инвестициите ще продължават да се разрастват. В началото на годината "Топлофикация Перник" и "Топлофикация Русе" обявиха, че са подготвили инвестиционни намерения за изграждане на инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия, работеща с основно гориво биогаз.

„Производството на електрическа и топлинна енергия от биогаз ще спомогне за редуциране на изпусканите вредни емисии във въздуха и ще подобри значително околната среда. Ако искат да развиват, дружествата трябва да продължат инвестициите в намаляване въглеродния отпечатък." подчерта инж. Георгиев. 

Според енергийния специалист преходът към чиста енергия ще отнеме десетилетия.

„По време на енергийната трансформация светът за съжаление преминава и през голяма енергийна криза. Несигурността на доставките на газ постави пред изпитание редица европейски страни, в това число и България. В тази сложна и трудна геополитическа обстановка е необходимо гарантиране на енергийната сигурност и независимост чрез запазване на местния ресурс. Независимо от зелената политика на Европа, светът ще продължава да разчита на изкопаеми горива, дори когато големите производители значително променят стратегиите си за производство на електроенергия." заяви инж. Георгиев. 

Помолен да коментира по какъв начин трябва да се реализира успешна енергийна трансформация, инж. Кремен Георгиев посочи, че зеленият преход може да бъде успешен, само ако е плавен и справедлив. Той трябва да бъде съобразен с икономическите и социални специфики на България. По думите му е необходимо да бъдат запазени базовите енергийни мощности и заетите във въглищните региони. "По този начин ще се гарантира икономическата и социална стабилност на страната. Не трябва да допускаме да има изоставени, напротив, необходимо е да се се осигурят нови работни места с достойни заплати." почерта председателят на АТДБ. 

По думите на инж.Георгиев една добра енергийна стратегия би трябвало да включва генерална концепция за развитието на енергийната система, която да бъде следвана дълги години напред. Той отбеляза, че плавният справедлив пpexoд oт въглищa ĸъм пpиpoдeн гaз и възoбнoвяeми изтoчници нe caмo щe имa положително отражение въpxy oĸoлнaтa cpeдa, нo и щe дoнece coциaлни и иĸoнoмичecĸи пoлзи зa хората. 

Според инж. Кремен Георгиев търсенето на природен газ ще се увеличи с главоломни темпове през следващите десетилетия, особено след като газът бе приет за чисто гориво от ЕК.