„БЪДИ ВОЙНИК НА ВРЪХ ШИПКА“ възражда провежданата от Министерството на отбраната през 2019 г. национална кампания за популяризиране на военната професия. Тя става част от Национално честване Шипченска епопея за отбелязване на 145 – годишнината от епичните боеве. Инициативата е още един акцент от програмата, която през настоящата година е с фокус върху българската армия.

На 20 август от 10:00 ч. на големия паркинг на връх Шипка всички гости на тържествата ще могат да видят различните структури на Министерството на отбраната и формирования на Българската армия. Събитието има за цел да „извади” Българската армия пред обществото, да ориентира младите хора към военната професия и да издигане авторитета на въоръжените сили. Кампанията има амбицията да създаде положителни нагласи сред обществеността в райони, в които няма традиционно военни формирования и структури на Министерството на отбраната, гражданството да се запознае със социалния статут на военнослужещия, както и с възможностите за личностно и професионално развитие във Въоръжените сили на Република България. Ще бъде направен статичен и динамичен показ на военна техника, снаряжение и оборудване на Сухопътните войски и специалните сили, тактики и процедури, демонстрации.