Австрия няма да бърза с решението си за отварянето на Шенгенското пространство към България и Румъния по въздух и вода, заяви австрийският вътрешен министър Герхард Карнер преди заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ ."След дълги преговори със София и Букурещ постигнахме компромис в края на миналата година, но все още не знаем как ще заработи Шенген от края на март", каза Карнер.

След 31 март България и Румъния ще се присъединят по въздушните и морски граници към Шенгенското пространство, което позволява свободно движение между държавите-членки за 400 милиона граждани.

Междувременно стана ясно, че Европейската комисия предприема допълнителни действия с България и Румъния за управление на границите и миграцията. Предвижда се комисията да осигури за целта 85 милиона евро, се отбелязва в съобщението, предаде БТА.

По време на днешната среща на ресорните министри в Брюксел, българският вътрешен министър Калин Стоянов е посочил няколко приоритетни задачи, които стоят пред страната ни. Става дума за подготовка за прилагането на Пакта по миграция и убежище и укрепване на националните системи за убежище и връщане, навременното стартиране на системата Вход/Изход и пълното операционализиране на Фронтекс.

Според Стоянов паралелно с това следва да се работи за подобряване на ситуационната картина в Шенген и да се противодейства още по-активно на организираните престъпни мрежи за контрабанда на мигранти. В този смисъл той изтъкна необходимостта от засилено полицейско оперативно сътрудничество между държавите, което да включва интензивен обмен на информация; увеличаване на съвместните дейности между групи държави, както и на национално равнище; определяне на точки за контакт на стратегическо и оперативно равнище, които да наблюдават съвместните дейности и да реагират бързо при спешни ситуации и нови тенденции; координирани паралелни дейности срещу дейността на мрежите за контрабанда на мигранти и съвместни разследвания с подкрепата на Европол и Евроджъст.