"Асоциация на топлофикационните дружества в България напълно подкрепя искането за преразглеждане на поетия ангажимент за намаляване на въглеродните емисии с 40%. За нас реализацията на тази мярка ще доведе до колапс на българската енергетика. Ако това се случи толкова скоро, не само, че ще останем без достатъчно електрическа енергия, а градове като Перник, Русе, Сливен и други ще останат без изгодното централно отопление.“ каза инж. Кремен Георгиев председател на Асоциация на топлофикационните дружества в България.

Според експерта затваряне на въглищни мощности в толкова кратък срок би било обществено опасно, особено предвид войната в близост до нашите граници и енергийната криза, ширеща се из цяла Европа, породена от нея.

„Ангажиментът за намаляване на емисиите с 40% е поет без обществено обсъждане и без да се вземе предвид не само интересът на частните дружества, но и интересът на държавата. Без въглищната енергетика обричаме над 100 000 българи на глад и мизерия, обричаме няколко района на обезлюдяване, обричаме и страната ни, защото ще възникне реален риск да сме на тъмно и студено, тъй като вносът на енергия ще се окаже прекалено скъп. Още повече, затварянето на въглищните централи толкова скоро е в разрез с приетото решение на Народното събрание от 2020 година за запазване на работата им.“ каза инж. Кремен Георгиев.

Според енергийния експерт, ако до 2026 година бъдат затворени въглищните топлофикации, вероятно голяма част от населението на около Стара Загора, Перник и Бобов Дол ще имигрират в чужбина поради липса на възможности за препитание и кариера.

„Подобно решение обрича 3 български района на тотален икономически колапс! Независимо от плановете за справедлив преход на тези райони, нито един не може да бъде изпълнен в толкова кратък период и за съжаление негативите от порочно изпълнения план за декарбонизация на енергийния сектор ще бъдат усетени, както от всички българи, така и от икономиката на страната ни.“ каза инж. Кремен Георгиев.

Според експерта ефективни решения могат да се вземат след оповестяване на пълните резултати от системните анализи от Комисията за енергиен преход пред Народното събрание.

„Първо трябва на национално ниво да вземем решение, което удовлетворява интересите на всички страни и на следващ етап да започнем преговори с ЕК за отпадане на поетите ангажименти, които не могат да бъдат изпълнени без огромни и ненужни щети не само за енергетиката, а и за икономиката.“ каза инж. Кремен Георгиев.