Археологическия сезон в средновековния град Русокастро вече започна. Бургаските изследователи ще проучват обекта на два етапа. Най-напред ще се изследва водохранилището в средновековния град, което е обслужвало гарнизона и управителя на цитаделата. Това е монументално съоръжение, дълго 14 и широко 8 м, което е било покрито с два полуцилиндрични свода. Стените му са запазени на височина 3 – 3.5 м. Планира се обектът да бъде предаден за проектиране на консервация и реставрация.

През втория етап задачата е да се направи проучване на укрепен проход с кула-кладенец, водещ от северната стена на средновековния град до Русокастренска река. Това всъщност е водохранилището за жителите на града, чийто първи етаж е бил подземен.

Разкопките от първия етап на проучванията се финансират изцяло от Община Камено и се изпълняват от Регионален исторически музей – Бургас.