Отговорността да се поддържа енергията в дома чиста, отношенията между всички в семейството - добри и любовта - силна, е трудната задача, на която се е учила всяка девойка, във всеки стар български род.

За ролята на чистата вода и чистотата на българската жена говори пред Дарик родовият терапевт Аида Марковска.